Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ναυτιλία


Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, το πρώτο στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης που καλύπτει ανάγκες του ναυτιλιακού κλάδου, οργάνωσε και λειτουργεί από το Μάρτιο του 2002 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Ναυτιλία.

Η επιτυχής ολοκλήρωση Π.Μ.Σ. στη Ναυτιλία οδηγεί στην απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Ναυτιλία, ενός ισχυρού και έγκυρου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, που χαίρει εκτίμησης και αναγνώρισης από όλη τη ναυτιλιακή κοινότητα.

Το Π.Μ.Σ. στη Ναυτιλία αποσκοπεί στην απόκτηση ναυτιλιακών γνώσεων που χαρακτηρίζονται από διεπιστημονικότητα και καλύπτουν πολλές πτυχές της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας. Τα μεταπτυχιακά μαθήματα είναι απόλυτα εναρμονισμένα τόσο ως προς τη δυσκολία τους όσο και ως προς το περιεχόμενό τους στα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ναυτιλία.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψηφίους που στοχεύουν σε σταθερή και γρήγορη επαγγελματική ανέλιξη στον απαιτητικό χώρο της ναυτιλίας και έχει ως βασική του επιδίωξη να προετοιμάσει τους αποφοίτους του ώστε να ανταποκριθούν επιτυχώς στις ανάγκες της αγοράς, να προάγει την επιστήμη μέσω ερευνητικών δραστηριοτήτων και να προσφέρει λύσεις.

Κατά την διάρκεια της δεκαετούς λειτουργίας του στο Π.Μ.Σ. έχουν εγγραφεί περίπου 1000 φοιτητές και έχουν αποφοιτήσει περισσότεροι 500 αποφοίτους. Η πλειοψηφία αυτών ήδη απασχολείται στον ευρύτερο τομέα της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και των Μεταφορών.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Καθηγητής Ελευθέριος Θαλασσινός
 
Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς PDF Εκτύπωση E-mail

Πανεπιστήμιο ΠειραιώςΤο Πανεπιστήμιο Πειραιώς ιδρύθηκε ως «Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών» το 1938 από το Σύνδεσμο Βιομηχάνων και Βιοτεχνών και σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιριών της Ελλάδας έβαλαν ως βάσεις την οικονομική, νομική και τεχνική παιδεία των στελεχών της βιομηχανίας.

Περισσότερα...
 
Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών PDF Εκτύπωση E-mail

Η παγκοσμιοποίηση της διεθνούς οικονομίας και οι απαιτήσεις των διεθνών ρυθμίσεων για τη ναυτιλία αύξησαν τις ανάγκες για εξειδικευμένους και πολύπλευρα κατηρτισμένους ναυτιλιακούς οικονομολόγους για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις (τμήματα οικονομικών, λογιστηρίου, προμηθειών, ασφαλίσεων

Περισσότερα...